Psyykkinen valmennus

Psyykkisiä taitoja, kestävyyttä ja mielen joustavuutta tarvitaan urheilussa, työelämässä sekä ihan arkisessa elämässä monessa kohdassa. Psyykkisten taitojen harjoittelu on tietoista syventymistä ja vaikuttamista omaan mieleen, ajatuksiin ja tunteisiin, ja sen kautta omaan käyttäytymiseen. Psyykkisiä taitoja ja psyykkistä suorituskykyä täytyy harjoittaa siinä missä muitakin taitoja, ja näiden harjoitteiden ja oivallusten viemisessä omaan arkeen voi psyykkinen valmentaja olla apunasi.  Psyykkisen valmennuksen sisältöinä voi olla esimerkiksi:

 • tavoitteen asettelu 
 • itseluottamus
 • vireystila
 • suoritusvarmuus
 • laadukas harjoittelu
 • keskittyminen
 • paineiden hallinta
 • nollaamisen taidot
 • sinnikkyys
 • kilpaileminen ja siihen valmistautuminen
  sekä tilanteisiin mahdollisesti liittyvät erilaiset tunteet tai häiritsevät toimintamallit

Psyykkistä valmennusta on tarjolla yksilö- ja ryhmätapaamisina, koulutuksina sekä konsultaationa. Kohderyhmänä eri-ikäiset urheilijat, valmentajat, joukkueet, seurat sekä muut tukijoukot.


TRE (Trauma & Tension Releasing Exercises)

Rentoutumiseen pystyvä keho ja mieli on yksi hyvän suorituskyvyn peruspilareista, sekä hyvän palautumisen elinehto. Tarjoamme apua ja tukea myös tähän. Käytössämme on tavanomaisten rentoutusohjauksen menetelmien lisäksi TRE stressinpurkumenetelmä. TRE- menetelmä sopii omatoimiharjoitteluun, mutta harjoittelun aloitus on hyvä tehdä sertifioidun TRE -ohjaajan kanssa. Aloituksen jälkeen saat käyttöösi uuden työmenetelmän omatoimiseen harjoitteluun, stressin säätelyyn ja purkuun.  


Koulutukset

Paranna terveyttä edistävää kulttuuria, osaamista ja auttamisvalmiutta myös muiden koulutustemme avulla!

Ensiapukoulutukset urheiluun
Asiakkaan ja kohderyhmän tarpeen mukaisesti räätälöidyt sisällöt ensiapuvalmiuden lisäämiseksi urheilutoiminnassa.

Sertifioidut EA1 16h ja hätäensiapu 4-8h koulutukset

Ensiapukurssi EA1®:lla tai hätäea kurssilla opitaan ne käytännön perustiedot ja taidot, jotka jokaisella olisi hyvä olla. Kursseilla saat perusvalmiudet ja taidot auttaa hätätilanteissa ja tavallisimmissa sairauskohtauksissa ja onnettomuustilanteissa. Kurssista saat sähköisen sertifioinnin tai halutessasi muovisen osallistumistodistuksen. Olemme ensiapukoulutusten osalta Punaisen Ristin kumppaniorganisaatio.